Denne nettsiden er rettighetsbelagt, REST og Normann.org samt den enkelte eier av rettigheter.

 

Design og grafikk er Normann.org's. ©

 

PURRING

 

ANMODNING OM INNLEVERING – SISTE GANG

De gruppene som enda ikke har levert inn tekst om seg selv vil bli markert som ikke eksisterende i løpet av en til to uker.

Vi har anmodet om innlevering av tekst og eventuelt bildemateriale flere ganger over lang tid. Det er selvfølgelig frivillig å innlevere noe som helst, men det kan da ikke påregnes å få være med ved publiseringen av siden.

 

 

De manglende gruppene vil da bli vist som tomme sider med en merknad.

Noe vi bare kan beklage.

Epost: rest@normann.org

 

Dessverre har vi sett oss tvunget til å henge opp en tilsvarende plakat i lokalene.

 

Det må påregnes at oppdatering av sidene tar tid, siden vi ikke er mange som kan gjøre jobben. De som henger  etter med informasjon kan derfor ikke forvente at den blir lagt inn straks den blir mottat, men på et senere tidspunkt det måtte passe.

Frisør S 37
Pers- S 39

INTERNE MELDINGER

OG

INFORMASJON

INTERNE

MELDIN-GER

Digitale foto eller digitalisert billedmareiale kan sendes direkte til følgende e-post: rest@normann.org

 

Vær oppmerksom på at størrelsen kan være maksimalt 20Mb siden det er grensen for e-post.

 

Større sendinger kan derimot overføres på andre måter etter avtale.

 

Tekstfiler mottas på samme måte. Filer med endelsen .txt, .doc eller .docx foretrekkes, men også andre formater kan leses.

 

Side Kart - klikk her og naviger

SideKart