Denne nettsiden er rettighetsbelagt, REST og Normann.org samt den enkelte eier av rettigheter.

 

Design og grafikk er Normann.org's. ©

DENNE SIDEN ER TOM FORDI VI MANGLER INNSENDT TEKST

SENIOR KURS

LappeT S 24
Gå ut S 26

Side Kart - klikk her og naviger

SideKart

Rådgivning

 

Eldrekonsulenten svarer på spørsmål om rettigheter, muligheter og tilbud til eldre, hjelper til med søknader som f. eks trygghetsalarm, hjemmetjeneste, dagsenter. Eldrekonsulenten treffes på eldresenteret tirsdager kl 10-12 eller hun kan komme på hjemmebesøk. Hun treffes på

tlf 23 47 61 35.