Denne nettsiden er rettighetsbelagt, REST og Normann.org samt den enkelte eier av rettigheter.

 

Design og grafikk er Normann.org's. ©

RØA PENSJONISTENES SANGGRUPPE.

kommer sammen hver tirsdag på

Røa Eldresenter

RØA-PENSJON-ISTENES SANG-GRUPPE

Litterat S 16
Sang S 17d

Side Kart - klikk her og naviger

SideKart

RAPPERS

VIDEO

Og

bilder

Klikk her

Rappers

��an�

(Her opptrer vi med et Evert Taube program på et eldresenter på Vålerenga.)

 

Da lærer vi oss kjente og kjære sanger som vi opptrer med på tilstellinger for pensjonister og andre både i vårhalvåret og før jul.

 

I vår har vi underholdt på Røa Pensjonistforening

og på pensjonisttreff i Voksen kirke.

Vi skal synge i Røa Kirke den 11. juni.

Den 20. juni skal vi medvirke i et program på vårt kjære Eldresenter.

Vi underholder også for beboerne på Hovseterhjemmet  

 

Musikalsk leder er: Else Marie Graff.

Styret for gruppa er: Leder: Sigurd Hasås

    Nestleder: Unni Bakke

              Kasserer: Ragnar Braaten

             Sekretær: Ellen Uchermann

            Arkivar: Reidun Asbjørnsen

           Styremedlem: Margith Bråthen

 

Vi møtes første gang etter sommerferien tirsdag den 1. september.

Medlemskontingent er kr. 20 hver gang vi møtes.

 

Du er velkommen om du vil synge sammen med oss

 

Mer om sanggruppen, klikk her.