ELDRESENTERETS NETTSTED REST2.NET LUKKES FORDI DET IKKE FUNGERER

ETTER FORVENTNINGENE OM SAMARBEID MED ANDRE I SENTERET.


Selv om det kan gjenåpnes i annen form så blir der ikke et åpent nettsted som tidligere,

og heller ikke åpent for alle som har et plutselig behov. Enten det er privat eller kommunalt.

Spesialfunksjoner for svaksynte i siden fjernes.

Det er bare et fåtall personer som har samvirket for å skape nettstedet med tekst eller annet, men flertallet har glimret med sitt fravær.

Prøveperioden er nå regnet som avsluttet og det er jeg som sitter tilbake med driftregningen for nettjenesten.

Det var senteret som betalte den lille kostnaden for driften, men det har opphørt med ny leder.

Medlemmer og brukere vil senere bli registrert og informert via nettsted og epost i den grad det er mulig. De grafiske undervisningsfilene som har bltt delt ut og printet ut gratis i klubblokalet vil kunne hentes av medlemmene via nettet.


Utstyret som ble finansiert og innkjøpt spesielt til dataforeningen, maskiner, nettverk og printer er ikke lenger som helhet til gratis avbenyttelse for foreningen, eller det fungerer dårlig og er på vid-vanke den dagen vi skal bruke det, helt ned til kabler og annet.
Dette medfører en rekke forsinkelser slik at opplegg som er planlagte ikke kan utføres innen den avsatte tid som vi har. Dette har gått ut over kjøkkenpersonalet og andre, fordi det forlenger tidsforbruket, noe vi sterkt beklager.


Forøvrig kan jeg som kronisk syk ikke garantere at jeg personlig kan møte frem hver torsdag som forutsatt.

Vi har i løpet av åpningstiden invitert flere foredragsholdere slik at det har vært mulig å ta opp mer enn et problem av gangen, etter brukeres behov. Forøvrig er det vanlig at vi konsentrerer oss om det som det er mest spørsmål om uten at vi trenger lange forberedelser til det.


Mange har store nok problemer med å følge alt det nye innen data til at vi med vilje ikke har blandet inn nettbrett og mobiltelefoner, selv om vi har vært inne på det og vist produkter.

Vi må heller satse på repetisjoner som det er behov for.

Vi dekker også flere felter av digitalt foto når det er aktuelt siden vi har en fagutdannet innen også det området.

Den nye siden er ment som hjelp for brukerne selv om de skulle bli alene en dag.


Den som vil se de gamle sidene med tomrom og bilder kan det ved klikking av linken nedenfor her.
TIL GAMLE SIDER

Husk at siden skal relastes inn slik at du kan se denne siden om igjenn.

(Det er mulig at den kan dukke opp feilaktig under betraktningen av gammel side.)
Husk at dette bare er en midlertidig versjon!
(Denne siden er manuelt kodet.)
----------------...........-------------


INNLOGGINGSLINK FOR MEDLEMMER
(Kommer senere som aktiv)

Webmaster/undervisningsleder

I DATAHAVETS BØLGER, MED LITEN EGEN KONTROLL